PROIZVODNJA

Sam proces obrade gumenih elemenata zahteva stalni nadzor, praćenje i usavršavanje kako bi se postigao željeni kvalitet. Naša vizija je da za naše partnere pripremimo najbolje moguće rešenje.

Proizvodnja se odvija na najsavremenijim mašinama za brizganje gume, u potpuno automatizovanim i kontrolisanim procesima.

Ovakav način proizvodnje omogućava stalno praćenje parametara kako bi se dobio proizvod koji odgovara najzahtevnijim standardima.